1 دالر 75.80  افغانی
1 یورو 84.50  افغانی
1000 روپیه پاکستانی 242  افغانی
1000 روپیه هندی 1000  افغانی
1 ریال سعودی 21  افغانی
10000 ریال ایرانی 1.550  افغانی
1 پوند 101.20  افغانی
1 روبل روسی 1.3  افغانی
1 لیره ترکیه 2.950  افغانی
1 ین چینی   افغانی

آغاز روند استخراج معدن نفرایت در کاپیسا

download
17 Sep 2023

روند استخراج معدن نفرایت در ولایت کاپیسا آغاز شد.

بر اساس گزارش خبرگزاری باختر؛ روند استخراج بلاک اول و دوم معدن سنگ نفرایت در منطقه تورغندی ولسوالی تگاب ولایت کاپبیسا آغاز شده است.

با آغاز کار این پروژه برای بیش از 600 نفر نیز زمینه کار فراهم شده است.