1 دالر 75.80  افغانی
1 یورو 84.50  افغانی
1000 روپیه پاکستانی 242  افغانی
1000 روپیه هندی 1000  افغانی
1 ریال سعودی 21  افغانی
10000 ریال ایرانی 1.550  افغانی
1 پوند 101.20  افغانی
1 روبل روسی 1.3  افغانی
1 لیره ترکیه 2.950  افغانی
1 ین چینی   افغانی

آغاز کار بازسازی و فعال‌سازی دوباره فرودگاه بگرام

FdJyrLsXoAEeLv0
21 Sep 2022

کار بازسازی و فعال‌سازی دوباره فرودگاه بگرام آغاز شد.

وزارت دفاع ملی اعلام کرد که تیم مسلکی و فنی لوای ملی این وزارت با وسایط و امکاناتی که دردست دارد تلاش می‌ورزد تا هرچه زودتر این فرودگاه آماده استفاده گردد.

در اعلامیه همچنان تاکید شده که تاسیسات و بخش‌های زیادی فرودگاه بگرام پیش از حاکمیت امارت اسلامی تخریب شده بود.