1 دالر 77.60  افغانی
1 یورو 93.70  افغانی
1000 روپیه پاکستانی 484  افغانی
1000 روپیه هندی 1060  افغانی
1 ریال سعودی 20.60  افغانی
10000 ریال ایرانی 3.35  افغانی
1 پوند 108.50  افغانی
1 روبل روسی 1  افغانی
1 لیره ترکیه 10.50  افغانی
1 ین چینی 11.20  افغانی

ارغندیوال: حلقاتی در ارگ به‌گونه‌ی غیرمستقیم و مخفیانه در امور وزارت مالیه مداخله می‌کند

EUbjT49XQAAaMQJ
25 Jan 2021

وزیر پیشین مالیه می‌گوید از ابتدای کارش، حلقه‌ی مشخصی در ارگ ریاست جمهوری، به‌خاطر در ‌خطر افتیدن منافع خود، به‌گونه‌ی غیرمستقیم و مخفیانی در کار وزارت مالیه مداخله می‌نمود.

 

دو روز پس از نشر مکتوب برکناری عبدالهادی ارغندیوال از تصدی وزارت مالیه، آقای ارغندیوال امروز (دوشنبه، ششم دلو)، در برابر رسانه‌ها حاضر شد.

او گفت که بنابر اصرار رییس‌جمهور غنی، تصدی وزارت مالیه را مشروط به‌عدم مداخله حکومت پذیرفته بود، اما حلقاتی در ارگ از ابتدای کارش به‌گونه‌ی “غیرمستقیم و مخفیانه” مداخله می‌کردند.

آقای ارغندیوال هرچند از این حلقه نام نبرد، اما بیان داشت: حلقه‌ی خاص ارگ اکنون آفتابی شده‌است. در بسیاری موارد رییس‌جمهور از منافع و کار آن حلقه‌ی خاص اطلاع ندارد. اگر منافع آن‌ها به‌خطر بیافتد، هرنوع توطئه را به راه می‌اندازند.

وزیر پیشین مالیه، اظهارات ریاست جمهوری در مکتوب برکناری‌اش را نیز بی‌اساس خواند.

پیش ازاین ریاست جمهوری، تعلل در جمع‌آوری عواید، ضعف مدیریتی، مقرری‌های غیرمعیاری و سرکشی از دستور رییس‌جمهور را از دلایل ارایه شده برای برکناری عبدالهادی ارغندیوال از تصدی وزارت مالیه عنوان کرده‌بود.

اما ارغندیوال گفت که در زمان کار او برخلاف انتظارها و شرایط کرونایی، دستآوردهای زیادی داشته و عواید این نهاد نیز افزایش یافته‌است.

آقای ارغندیوال افزود: “در وزارت مالیه یک مورد مقرری غیرمعیاری نداریم. این کاملن اشتباه است… تمامی بست‌های که تعیین شده، هیچ‌کسی از بسته‌گان من نه؛ بلکه فرزندان این سرزمین است، نه خارجی‌های دیساند شده…” 

او هم‌چنین بدست آوردن تعهد جامعه جهانی برای ادامه کمک به افغانستان، داشتن 30 میلیارد افغانی پول ریزرف برای بودجه امسال، برقی‌سازی شیوه جمع‌آوری گمرکات، بدست آوردن پول‌های تشویقی در هنگام اوج ویروس کرونا در کشور و جذب کارمندان براساس رقابت را از دستاوردهای خود دراین وزارت خواند.

وزیر پیشین مالیه با بیان این‌که حضور او در کمیسیون تدارکات ملی یک معضل بود، تصریح کرد: “موجودیت ما در تدارکات یک معضل بود تا سبب حذف من شد.”

ارغندیوال مشخصن اشاره کرد که در یکی از نشست‌های کمیسیون تدارکات ملی به موجودیت “هژده نوع گوشت” در فهرست غذایی اداره امور ریاست جمهوری و قرارداد خرید یک لیتر تیل به 41 افغانی اعتراض کرده‌است.

از سویی هم، مجلس نماینده‌گان نیز در نشستی امروز، برکناری عبدالهادی ارغندیوال را غیرموجه خواند.

میررحمان رحمانی، رییس مجلس نماینده‌گان بیان داشت: “رییس‌جمهور بدون دلیل موجه وزیرمالیه را که از طرف نماینده‌گان موفق به کسب رای اعتماد شده بود، برکنار و تصمیم مجلس نماینده‌گان را نادیده گرفته است. اما وزیران مالیه قبلی که متهم به فساد گسترده بودند، بدون تعقیب قضایی از کشور خارج شدند.”

این دومین وزیر کابینه افغانستان است که در یک ماه گذشته، از سوی ریاست جمهوری برکنار می‌شوند. پیش ازاین، وزیر صحت‌عامه نیز از سوی ریاست جمهوری برکنار شده بود.

خبر آرزو – فردوس پیرزاد