1 دالر 96.10  افغانی
1 یورو 107.4  افغانی
1000 روپیه پاکستانی 522  افغانی
1000 روپیه هندی 1150  افغانی
1 ریال سعودی 24.80  افغانی
10000 ریال ایرانی 3.33  افغانی
1 پوند 123.8  افغانی
1 روبل روسی 1.3  افغانی
1 لیره ترکیه 8  افغانی
1 ین چینی 13.5  افغانی

احتمال آغاز دروس دانش آموزان دختر از صنف هفت تا دوازده

qqqqqqqqqq
17 Oct 2021

یک عضو سازمان ملل می‌گوید طالبان از آغاز درس‌های دانش‌آموزان دختر از صنف هفت تا دوازده در سراسر افغانستان اطمینان داده‌اند.

عمر عبدی، معاون صندوق وجهی سازمان ملل برای کودکان به خبرنگارن می‌گوید که لیسه‌های دخترانه در بلخ، جوزجان، سمنگان، کندز و ارزگان از قبل گشوده شده است.

آقای عبدی تاکید می‌کند که هفته گذشته از کابل بازدید کرده و سرپرست وزارت معارف به وی اطمینان داده که امارت اسلامی برای ادامه تدریس دختران بالاتر از صنف شش، روی یک کارشیوه کار می‌کند که ظرف یک یا دو ماه آینده تکمیل خواهد شد.