1 دالر 75.30  افغانی
1 یورو 79.20  افغانی
1000 روپیه پاکستانی 252  افغانی
1000 روپیه هندی 860  افغانی
1 ریال سعودی 18.60  افغانی
10000 ریال ایرانی 1.450  افغانی
1 پوند 93.20  افغانی
1 روبل روسی 1.3  افغانی
1 لیره ترکیه 2.650  افغانی
1 ین چینی 13  افغانی

افزایش سطح استخراج نفت از حوزه آمو دریا به 1350 تُن در روز

1401111515293033826970244
28 Feb 2024

سطح استخراج  روزانه نفت حوزه آمو دریا به 1350 تن افزایش یافته است.

وزارت معادن و پترولیم در خبرنامه‌ی نوشته که با حفاری شش حلقه چاه جدید در این حوزه مجموع چاه‌های فعال به 24 حلقه رسیده است.

در خبرنامه آمده که تا ختم سال روان میلادی تعداد مجموعی چاه‌های فعال حوزه نفتی آمو دریا به 47 حلقه و استخراج روزانه هم به سه‌هزار تُن افزایش خواهد یافت.