1 دالر 75.80  افغانی
1 یورو 84.50  افغانی
1000 روپیه پاکستانی 242  افغانی
1000 روپیه هندی 1000  افغانی
1 ریال سعودی 21  افغانی
10000 ریال ایرانی 1.550  افغانی
1 پوند 101.20  افغانی
1 روبل روسی 1.3  افغانی
1 لیره ترکیه 2.950  افغانی
1 ین چینی   افغانی

افزایش عواید ریاست مالیه دهنده‌گان کوچک وزارت مالیه

عواید-ریاست-مالیه-دهندگان-کوچک-افزایش-یافته-است-720x470
24 Nov 2022

عواید ریاست مالیهدهندهگان کوچک وزارت مالیه افزایش یافته است.

به گفته وزارت مالیه؛ هرچند امارت اسلامی به منظور تشویق و حمایت از کسبه‌کاران و دکانداران، نورم مالیاتی اصناف از 1.5 درصد به 0.5 درصد کاهش داده، با آن‌هم در هشت‌ماه سال 1401 این اداره 1.589 میلیارد افغانی عواید جمع‌آوری کرده است.