1 دالر 75.30  افغانی
1 یورو 79.20  افغانی
1000 روپیه پاکستانی 252  افغانی
1000 روپیه هندی 860  افغانی
1 ریال سعودی 18.60  افغانی
10000 ریال ایرانی 1.450  افغانی
1 پوند 93.20  افغانی
1 روبل روسی 1.3  افغانی
1 لیره ترکیه 2.650  افغانی
1 ین چینی 13  افغانی

انتقاد امارت اسلامی از دعودت نشده نماینده کابل در نشست بین‌المللی تغییرات اقلیمی

اداره حفاظت از محیط زیست
30 Nov 2023

امارت اسلامی بار دیگر از دعوت نشدن نماینده اداره حفاظت از محیط زیست در نشست بین‌المللی تغییرات اقلیمی در امارت متحده عربی انتقاد می‌کند.

در خبرنامه این اداره آمده که با وجود داشتن برنامه برای شرکت دراین نشست و انعکاس نیازمندی‌های اساسی مردم از ناحیه تغییرات اقلیمی، تسریع کمک‌های مالی و پیگیری پروژه‌های تعلیق شده محیط زیستی، بنابر ملاحظات سیاسی نماینده افغانستان دعوت نشده است.

در اعلامیه اداره حفاظت از محیط زیست هم‌چنان آمده باوجودی‌که سهم افغانستان در انتشار گازهای گل‌خانه‌ی نسبت به دیگر کشورها ناچیز است، اما ششمین کشور آسیب پذیر از رهگذر تغییرات اقلیمی می‌باشد.

اداره حفاظت از محیط زیست ابراز نگرانی کرده که اثرات تغییرات اقلیمی وضعیت اقتصادی و اجتماعی مردم را بدتر خواهد کرد و تغییرات اقلیمی، تأثیر منفی و بحران اضطراری بشری را به همراه خواهد دشت.

این اداره ابراز امیدواری کرده تا کشورها، بدون مسایل سیاسی در خصوص رسیده‌گی به این پدیده در افغانستان به پشتیبانی خود ادامه دهند.