1 دالر 88.18  افغانی
1 یورو 93  افغانی
1000 روپیه پاکستانی 305  افغانی
1000 روپیه هندی 1080  افغانی
1 ریال سعودی 23.60  افغانی
10000 ریال ایرانی 1.94  افغانی
1 پوند 106  افغانی
1 روبل روسی 1.20  افغانی
1 لیره ترکیه 4.06  افغانی
1 ین چینی 13  افغانی

اوچا: 20 میلیون نفر در افغانستان با گرسنه‌گی حاد مواجه اند

A man distributes bread to Burka-wearing Afghan women outside a bakery in Kabul, Afghanistan, Thursday, Dec, 2, 2021. According to U.N. figures from early November, almost 24 million people in Afghanistan, around 60% percent of the population, suffer from acute hunger, including 8.7 million living in near famine. Increasing numbers of malnourished children have filled hospital wards. (AP Photo/Petros Giannakouris)
13 Mar 2023

اداره هم‌آهنگ کننده کمک‌های بشری ملل متحد خواهان ادامه کمک‌ جامعه جهانی به افغانستان شد.

 

اداره هم‌آهنگ کننده کمک‌های بشری ملل متحد (اوچا)، بار دیگر از تشدید بحران بشری در افغانستان در سال روان میلادی، ابراز نگرانی کرده‌است.

اوچا در گزارش تازه‌اش گفته بیش از 28 میلیون نفر در افغانستان که دو سوم جمعیت حصه این‌کشور می‌شوند، به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند و برای رسیده‌گی به آن، به 4.62 میلیارد دالر نیاز است.

بربنیاد گزارش این سازمان، شش میلیون نفر در افغانستان در یک قدم قحطی بوده که نیاز فوری به کمک دارند.

اداره هم‌آهنگ کننده کمک‌های بشری ملل متحد برای جلوگیری از تشدید اوضاع بشری در افغانستان بار دیگر بر ارایه کمک‌‌های جامعه جهانی در افغانستان تاکید می‌ورزد.

در گزارش این سازمان آمده است: “امروز حدود 20 میلیون نفر با گرسنگی حاد روبرو اند و شش میلیون نیازمند فوری کمک اند و یک قدم با قحطی فاصله دارند. سازمان‌های کمک‌رسان از جامعه جهانی می‌خواهند برای همبسته‌گی در کنار مردم افغانستان بماند و برای جلوگیری از تشدید اوضاع در افغانستان دست به دست یکدیگر بدهند.”

درهمین حال، امارت اسلامی کمک‌های جامعه جهانی به نیازمندان در افغانستان را در کوتاه مدت مهم می‌خواند.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی به تلویزیون آرزو گفت که برای موثریت بیشتر این کمک‌ها باید در همکاری با امارت اسلامی توزیع گردد.

نهادهای بین‌المللی پیش ازاین پیوسته بر تسریع روند کمک‌ها به افراد نیازمند برای جلوگیری از بحران بشری در افغانستان تاکید کرده‌اند.