1 دالر 78.70  افغانی
1 یورو 94.65  افغانی
1000 روپیه پاکستانی 496  افغانی
1000 روپیه هندی 1060  افغانی
1 ریال سعودی 20.80  افغانی
10000 ریال ایرانی 3.35  افغانی
1 پوند 109.10  افغانی
1 روبل روسی 1  افغانی
1 لیره ترکیه 9.60  افغانی
1 ین چینی 11.60  افغانی

ایجاد یک کتاب‌خانه در یک ولسوالی جنگ‌زده کندهار

23232
24 May 2021

شماری از فعالان مدنی در ولسوالی ارغنداب ولایت کندهار یک کتاب‌خانه ایجاد کردند.

این فعالان مدنی هدف از ایجاد کتاب‌خانه در این ولسوالی جنگ‌زده را ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی و فراهم‌سازی زمینه‌های تحصیلی و دورساختن تاثیرات زشتی جنگ از اذهان‌عامه عنوان می‌کنند.

به گفته آنان در این کتاب‌خانه هزاران جلد کتاب در بخش‌های گونه گون موجود است.

شماری از باشنده‌‌های ولسوالی ارغنداب نیز این اقدام را در راستای رشد برنامه های تحصیلی و فرهنگی موثر می‌دانند

ناامنی و درگیری‌ها نه تنها در ارغنداب بل در ولسوالی‌های شاولیکوت، ژری، پنجوایی و میوند کندهار نیز تاثیرات بدی روی روند آاموزش و پرورش گذاشته و حتی درب شماری از مکتب‌ها به همین دلیل مسدود شده است.