1 دالر 103.60  افغانی
1 یورو 115.50  افغانی
1000 روپیه پاکستانی 546  افغانی
1000 روپیه هندی 1160  افغانی
1 ریال سعودی 25.50  افغانی
10000 ریال ایرانی 3.35  افغانی
1 پوند 130  افغانی
1 روبل روسی 1.3  افغانی
1 لیره ترکیه 8.00  افغانی
1 ین چینی 13  افغانی

بحران بشری در افغانستان؛ 55 درصد جمعیت در سطح بلند گرسنه‌گی قرار دارند

aaassss
04 Dec 2021

سازمان ملل یکباردیگر هشدار داده که میلیون‌ها افغان با بحران گرسنه‌گی روبرو اند.

کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان (یو‌ان‌اچ‌سی‌آر) گفته که خانواده‌‍های بی‌جاشده داخلی اکنون با نبود سرپناه، لباس گرم و مواد سوختی برای گرم نگهداشتن خود مواجه اند.

این سازمان گفته که بی‌جا شده‌گان همچنان به مواد غذایی کافی، دوا و سایر مواد ضروری دسترسی ندارند.

کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان تاکید کرده که حدود 23 میلیون‌ نفر که 55 درصد جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهد در سطح بلند گرسنگی روبر هستند.