1 دالر 75.30  افغانی
1 یورو 79.20  افغانی
1000 روپیه پاکستانی 252  افغانی
1000 روپیه هندی 860  افغانی
1 ریال سعودی 18.60  افغانی
10000 ریال ایرانی 1.450  افغانی
1 پوند 93.20  افغانی
1 روبل روسی 1.3  افغانی
1 لیره ترکیه 2.650  افغانی
1 ین چینی 13  افغانی

برگزاری نشست تواصل تجارتی افغانستان _ اوزبیکستان در شهر تاشکنت

GRkLyfUbcAEMfQy
04 Jul 2024

نشست تواصل تجارتی افغانستان-اوزبیکستان در شهر تاشکنت برگزار شد.

بربنیاد خبرنامه‌ای وزارت صنعت و تجارت نورالدین عزیزی در این نشست با تاکید به روابط  تاریخی میان دوکشور گفته روابط ترانزیتی دوجانبه و منطقوی به سود افغانستان و اوزبیکستان بوده و تجارت و ترانزیت از مسیر اوزبیکستان را  برای ایجاد دهلیز شش جانبه ترانزیتی و تقویت دهلیز شمال – جنوب برای منطقه مهم عنوان کرده است.

در خبرنامه این وزارت امده که در این نشست بر افزایش روابط میان دو کشور نیز تاکید شده است.