1 دالر 75.30  افغانی
1 یورو 79.20  افغانی
1000 روپیه پاکستانی 252  افغانی
1000 روپیه هندی 860  افغانی
1 ریال سعودی 18.60  افغانی
10000 ریال ایرانی 1.450  افغانی
1 پوند 93.20  افغانی
1 روبل روسی 1.3  افغانی
1 لیره ترکیه 2.650  افغانی
1 ین چینی 13  افغانی

بیستم حوت برابر است با روز ملی حفاظت از میراث‌های فرهنگی

farhgn
11 Mar 2024

 

وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید، پس از حاکمیت امارت اسلامی، از قاچاق اثرهای تاریخی وحفاری غیرقانونی در ساحات باستانی جلوگیری شده است.

وزارت اطلاعات و فرهنگ با بزرگداشت از این روز در موزیم ملی می‌گوید، امارت اسلامی بر حفظ و مراقبت از آثار و عابدات تاریخی و نیز میراث‌های فرهنگی کشور متعهد است.

مسوولین این وزارت آمار می‌دهند که در جریان سال جاری، ده‌ها قلم اثر کشف شده تاریخی از ساحات مختلف به موزیم ملی انتقال و نیز 400 ساحه باستانی سروی شده است.   

مقام‌های این وزارت تاکید می‌ورزند که پس از حاکمیت امارت اسلامی در برابر قاچاق اثار باستانی مبارزه جدی شده و انان به هیچ کسی اجازه قاچاق آثار تاریخی و حفاری در ساحات باستانی را نمی‌دهند.

از سوی هم شهرداری کابل در این برنامه می‌گوید که برای حفاظت و احیا ساحات باستانی در پایتخت، اقدام کرده است.

مسوولین همچنین از موسسات بین‌المللی و نهادهای فرهنگی می‌خواهند تا در شناسایی و حفظ اثرهای تاریخی و میراث‌های فرهنگی، با حکومت سرپرست همکاری کنند.