1 دالر 75.30  افغانی
1 یورو 79.20  افغانی
1000 روپیه پاکستانی 252  افغانی
1000 روپیه هندی 860  افغانی
1 ریال سعودی 18.60  افغانی
10000 ریال ایرانی 1.450  افغانی
1 پوند 93.20  افغانی
1 روبل روسی 1.3  افغانی
1 لیره ترکیه 2.650  افغانی
1 ین چینی 13  افغانی

تأکید شورای پناهنده‌گان ناروی بر از سر گیری پروژه‌های توسعه‌یی در افغانستان

Letter-to-Jan-Egeland
14 Sep 2023

رییس شورای پناهنده‌گان ناروی می‌گوید نهادهای کمک‌رسان در افغانستان با کمبود شدید بودجه مواجه اند.

 

یان ایگلند، ریيس شورای پناهندگان ناروی در سخنانی گفت که این سازمان به کمک‌هایش در افغانستان ادامه می‌دهد. به گفته او، نهادهای کمک‌رسان در افغانستان با کمبود بودجه مواجه اند.

ایگلند هم‌چنین بر لزوم برگشت دپلمات‌های کشورها در کابل به هدف پشتیبانی از حقوق بشر و مسایل بشری تأکید کرده است.

او افزود: “کمک‌های فوری تنها نمی‌تواند نیازهای گسترده مردم را رفع سازد. کمک‌ کننده‌ها باید به کمک‌های خود ادامه دهند و پروژه‌های توسعه‌یی را برگردانند. مردم افغانستان بیش از همه وقت به تعامل جمعی جامعه جهانی نیاز دارند.”

هم‌زمان، برنامه جهانی غذا از تلاش‌های مشترک به هدف ارایه کمک‌های بشری در افغانستان خبر داده‌است.

کارل سکاو، معاون مدیر اجرایی برنامه جهانی غذا گفت که کمک‌های برنامه جهانی غذا در افغانستان در ماه‌های گذشته قطع شده و برای تداوم کمک‌ها، به پول نیاز است.

سکاو بیان داشت: “پیام من به کمک‌های این است که به کمک‌های بیشتر نیاز داریم. برای کمک به افغانستان در طول زمستان به پول نیاز داریم. باید مشترکا کار کنیم. باید راه حل پایدار ایجاد کنیم تا کمک کننده‌ها در بخش توسعه‌یی نیز همکاری کنند.”

درهمین حال، وزارت اقتصاد تداوم کمک‌های بشری برای مبارزه با ناامنی غذایی را مهم می‌خواند.

عبد رحمان حبیب، سخنگوی وزارت اقتصاد دراین باره گفت: “تداوم کمک‌های بشری برای مبارزه با ناامنی غذایی، درحال حاضر موثر می‌باشد… نباید از وضعیت موجود اقتصادی مردم ما استفاده ابزاری و سیاسی گردد.”

درحال حاضر میلیون‌ها نفر در افغانستان نیاز به کمک‌های بشردوستانه دارند. برنامه‌ی جهانی غذا پیش ازاین گفته که برای کمک به افراد نیازمند در شش ماه آینده در افغانستان به یک میلیارد دالر نیاز است.