1 دالر 75.80  افغانی
1 یورو 84.50  افغانی
1000 روپیه پاکستانی 242  افغانی
1000 روپیه هندی 1000  افغانی
1 ریال سعودی 21  افغانی
10000 ریال ایرانی 1.550  افغانی
1 پوند 101.20  افغانی
1 روبل روسی 1.3  افغانی
1 لیره ترکیه 2.950  افغانی
1 ین چینی   افغانی

تأکید وزیر خارجه ایران به تشکیل دولت فراگیر در افغانستان

حسینامیرعبداللهیان
24 Jan 2023

امیر عبداللهیان گفته است که تشکیل دولت همه‌شمول در افغانستان، می‌تواند به روند کمک‌رسانی، بازسازی و مبارزه با تهدیدهای هراس‌افکنی دراین کشور کمک کند.

 

وزیر خارجه ایران، این اظهارات را در بیست‌وششمین نشست وزیران خارجه سازمان همکاری اقتصادی (اکو)، در تاشکنت، پایتخت اوزبیکستان ابراز داشت.

رییس دستگاه دپلماسی گفت: “بی‌تردید ایجاد یک دولت فراگیر در افغانستان، نه تنها می‌تواند به برنامه‌های کمک‌رسانی و نیز بازسازی کشور یاری رساند، بل‌که تهدیدهای ناشی از عملیات تروریستی، آوارگان و قاچاق مواد مخدر برای منطقه را کاهش خواهد داد. “

هم‌زمان، وزیران خارجه ایران و پاکستان در دیدار در حاشیه‌ی این نشست، اوضاع افغانستان را به بررسی گرفتند. دو طرف هم‌چنین تشکیل دولت فراگیر را اساسی برای به‌رسمیت شناخته شدن حکومت کنونی افغانستان خوانده‌اند.

درهمین حال، امارت اسلامی می‌گوید حکومت سرپرست کنونی متشکل از همه اقوام کشور است و تلاش‌ها برای تقویت آن، هم‌چنان ادامه دارد.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی روز سه‌شنبه (چهارم دلو/بهمن)، به تلویزیون آرزو دراین باره گفت: “اگر حکومت همه‌شمول به این معنی باشد که در آن اقوام از تمام جغرافیای کشور سهم داشته باشند، تا فیصدی زیادی تحقق پیدا کرده است.”

در نزدیک به یک ونیم سال از حاکمیت امارت اسلامی، چندین نشست‌های در رابطه به مسئله افغانستان برگزار شده و تلاش‌های زیاد دپلماتیک از سوی حکومت سرپرست دراین خصوص صورت گرفته‌، اما تاهنوز هیچ کشور برای به‌رسمیت شناختن حکومت سرپرست، پیش‌گام نشده‌است.