1 دالر 75.30  افغانی
1 یورو 79.20  افغانی
1000 روپیه پاکستانی 252  افغانی
1000 روپیه هندی 860  افغانی
1 ریال سعودی 18.60  افغانی
10000 ریال ایرانی 1.450  افغانی
1 پوند 93.20  افغانی
1 روبل روسی 1.3  افغانی
1 لیره ترکیه 2.650  افغانی
1 ین چینی 13  افغانی

تاکید امیرخان متقی بر تعامل سازنده امارت اسلامی با سازمان ملل متحد

GFk8NWOaAAA6fS8
06 Feb 2024

امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه یکبار دیگر بر تعامل سازنده امارت اسلامی با سازمان ملل متحد تاکید کرده است.

سنخگوی وزارت خارجه در صفحه اکس نوشته که آقای متقی در دیدار با هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته، در وضعیت کنونی و با حضور یوناما هیچ دلیلی برای تعیین نماینده ویژه برای افغانستان دیده نمی‌شود.

در خبرنامه همچنین آمده که فریدون سینیرلی اوغلو گفته، هدف از برگزاری نشست دوحه برقراری تعامل مستمر جامعه جهانی از طریق یک روند دوام‌دار است تا افغانستان به پیشرفت‌های سیاسی بیشتر دست یابد.