1 دالر 75.80  افغانی
1 یورو 84.50  افغانی
1000 روپیه پاکستانی 242  افغانی
1000 روپیه هندی 1000  افغانی
1 ریال سعودی 21  افغانی
10000 ریال ایرانی 1.550  افغانی
1 پوند 101.20  افغانی
1 روبل روسی 1.3  افغانی
1 لیره ترکیه 2.950  افغانی
1 ین چینی   افغانی

تاکید سازمان صحی جهان بر همکاری با سکتور صحی افغانستان

TOPSHOT - A child suffering from malnutrition receives treatment at the Mirwais hospital in Kandahar on September 27, 2021. - At an overcrowded hospital in Kandahar, the few remaining doctors and nurses try urgently to treat skeletal babies and malnourished children packed side by side on beds. (Photo by Bulent KILIC / AFP) (Photo by BULENT KILIC/AFP via Getty Images)
27 May 2023

سازمان صحی جهان یکبار دیگر بر همکاری با سکتور صحی افغانستان تاکید کرده است.

نماینده این سازمان در افغانستان گفته که مشارکت جهانی برای کمک در بخش صحت با مردم افغانستان مهم و کلیدی است.

اخیراً اداره هماهنگ کننده کمک‌های بشری ملل متحد نیز گفته در سال جاری برای ارایه خدمات بهداشتی به بیش از پانزده میلیون نفر در افغانستان به حدود 450 میلیون دالر نیاز است.