1 دالر 90.85  افغانی
1 یورو 95  افغانی
1000 روپیه پاکستانی 461  افغانی
1000 روپیه هندی 1225  افغانی
1 ریال سعودی 23.70  افغانی
10000 ریال ایرانی 3.15  افغانی
1 پوند 115.30  افغانی
1 روبل روسی 1.3  افغانی
1 لیره ترکیه 6.65  افغانی
1 ین چینی 13  افغانی

تاکید وزارت صنعت و تجارت بر مبدل شدن افغانستان به چهار راه ترانزیتی

3434
08 May 2022

وزارت صنعت و تجارت بر مبدل شدن افغانستان به چهار راه ترانزیتی تاکید دارد.

نور الدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت در نشستی وضعیت ترانزیت کشور را به بررسی گرفته و بر استفاده موثر از کنوانسیون‌های بین‌المللی که افغانستان عضویت آنان را دارد تاکید نموده است.

در این نشست آقای عزیزی همچنان تاکید کرده که افغانستان به چهار راه ترانزیتی در منطقه مبدل گردد.