1 دالر 75.30  افغانی
1 یورو 79.20  افغانی
1000 روپیه پاکستانی 252  افغانی
1000 روپیه هندی 860  افغانی
1 ریال سعودی 18.60  افغانی
10000 ریال ایرانی 1.450  افغانی
1 پوند 93.20  افغانی
1 روبل روسی 1.3  افغانی
1 لیره ترکیه 2.650  افغانی
1 ین چینی 13  افغانی

تاکید کمیسیون اقتصادی بر آغاز کار پروژه انتقال لین برق 500 کیلوولت

Frlh3JPWAAA-FVL
20 Mar 2023

کمیسیون اقتصادی بر آغاز کار پروژه انتقال لین برق 500 کیلوولت تاکید میورزد.

در نشست کمیسیون اقتصادی به ریاست ملا عبدالغنی برادر؛ فیصله شده که معاونیت اقتصادی با وزارت مالیه و سایر ادارات مربوطه برای تمویل کار باقی مانده پروژه لین انتقال 500 کیلوولت از شبرغان تا ارغندی کابل کار نمایند.

بر اساس اعلامیه معاونیت اقتصادی رییس وزیران، در این نشست تاکید شده که کار این پروژه به اسرع وقت آغاز تا ختم زمستان سال آینده تکمیل گردد.