1 دالر 75.30  افغانی
1 یورو 79.20  افغانی
1000 روپیه پاکستانی 252  افغانی
1000 روپیه هندی 860  افغانی
1 ریال سعودی 18.60  افغانی
10000 ریال ایرانی 1.450  افغانی
1 پوند 93.20  افغانی
1 روبل روسی 1.3  افغانی
1 لیره ترکیه 2.650  افغانی
1 ین چینی 13  افغانی

تصویب بخش دوم قطعه چهارم خط آهن خواف – هرات از آغاز سال 1403 خورشیدی

اداره خط آهن
22 Feb 2024

معاونیت اقتصادی طرح احداث بخش دوم قطعه چهارم خط آهن خواف – هرات را از آغاز سال 1403 خورشیدی تصویب کرد.

مقام‌های اداره خط آهن می‌گویند، با تکمیل این پروژه بزرگ، سطح عواید این اداره افزایش یافته و سبب گسترش داد و ستد تجارتی خواهد شد.

در خبرنامه این اداره آمده که بخش دوم قطعه چهارم خط آهن خواف – هرات ۴۷ کیلومتر طول دارد که از رباط – پریان شروع و تا میدان هوایی هرات امتداد خواهد یافت.