1 دالر 75.30  افغانی
1 یورو 79.20  افغانی
1000 روپیه پاکستانی 252  افغانی
1000 روپیه هندی 860  افغانی
1 ریال سعودی 18.60  افغانی
10000 ریال ایرانی 1.450  افغانی
1 پوند 93.20  افغانی
1 روبل روسی 1.3  افغانی
1 لیره ترکیه 2.650  افغانی
1 ین چینی 13  افغانی

تلاش‌های وزارت صحت‌ برای برقی سازی سیستم صحی کشور

wzarat sehat
21 May 2024

قلندر عباد، سرپرست وزارت صحت‌عامه از تلاش‌ها به هدف برقی سازی سیستم صحی کشور خبر می‌دهد.  

سرپرست وزارت صحت‌عامه تاکید می‌کند که برقی سازی سیستم صحی، عرضه خدمات بهداشتی به شهروندان را بهبود خواهد بخشید.

از سوی هم روز گذشته سیستم دیتابیس انستیتوت‌های خصوصی صحی در کشور گشایش یافت.

 به گفته مسوولین، با این سیستم، آنان روند آموزشی انستیتوت‌های خصوصی را نظارت و این کار منجر به بهبود خدمات آموزشی خواهد شد.