1 دالر 75.30  افغانی
1 یورو 79.20  افغانی
1000 روپیه پاکستانی 252  افغانی
1000 روپیه هندی 860  افغانی
1 ریال سعودی 18.60  افغانی
10000 ریال ایرانی 1.450  افغانی
1 پوند 93.20  افغانی
1 روبل روسی 1.3  افغانی
1 لیره ترکیه 2.650  افغانی
1 ین چینی 13  افغانی

جمع‌آوری حدود پنج‌هزار اثر باستانی در سه سال گذشته در کشور

123322
19 May 2024

وزارت اطلاعات و فرهنگ با برگزاری نشستی به مناسبت هژدهم می روز جهانی موزیم می‌گوید، پس از حاکمیت امارت اسلامی، حدود پنج‌هزار اثر باستانی جمع‌آوری و از قاچاق بیش از 1500 اثر  دیگر جلوگیری شده است.

مسوولین این وزارت تاکید می‌کنند که امارت اسلامی متعهد به حفاظت از آثار باستانی کشور است.

رییس موزیم‌ ملی نیز در این برنامه خواستار همکاری نهادهای کمک‌کننده و جامعه جهانی در نگهداری بهتر اثرهای باستانی کشور شد.

در همین حال وزارت اطلاعات و فرهنگ به مناسبت این روز، سه نمایش‌گاه، دوره اسلامی، عصر برنز و دوره آی‌خانم را در موزیم ملی راه اندازی کرد.