1 دالر 75.30  افغانی
1 یورو 79.20  افغانی
1000 روپیه پاکستانی 252  افغانی
1000 روپیه هندی 860  افغانی
1 ریال سعودی 18.60  افغانی
10000 ریال ایرانی 1.450  افغانی
1 پوند 93.20  افغانی
1 روبل روسی 1.3  افغانی
1 لیره ترکیه 2.650  افغانی
1 ین چینی 13  افغانی

دیدار حامد کرزی با سفیر روسیه در کابل

کرزی
16 Nov 2023

حامد کرزی، رییس جمهور پیشین کشور با دیمیتری ژیرنوف، سفیر روسیه در کابل دیدار کرد.

آقای کرزی در صفحه اکس نوشته که در این دیدار در مورد اوضاع افغانستان و منطقه گفت‌گو شده و تفاهم‌ ملی برای صلح و ثبات دایمی در کشور یک نیاز دانسته شده است.

آقای کرزی از بورسیه‌های تحصیلی کشور روسیه برای دانش‌جویان کشور قدردانی کرده و بازگشایی درب مکتب‌ها و دانشگاه‌ها را به روی دختران و زنان برای آینده روشن و ترقی کشور حیاتی دانسته است.