1 دالر 90.85  افغانی
1 یورو 95  افغانی
1000 روپیه پاکستانی 461  افغانی
1000 روپیه هندی 1225  افغانی
1 ریال سعودی 23.70  افغانی
10000 ریال ایرانی 3.15  افغانی
1 پوند 115.30  افغانی
1 روبل روسی 1.3  افغانی
1 لیره ترکیه 6.65  افغانی
1 ین چینی 13  افغانی

دیدار حامد کرزی با سفیر ناروی در افغانستان

f3487f1b-414c-43bc-8ab2-f0c98f76a34f
21 May 2022

حامد کرزی رییس جمهور پیشین با سفیر ناروی در افغانستان دیدار کرد.

آقای کرزی در برگه فیسبوک‌اش نوشته که در این دیدار، دو طرف روی وضعیت کنونی کشور به ویژه آموزش و کار زنان و دختران بحث نموده و بر گشایش مکتب‌های دختران بالاتر از صنف ششم تاکید کردند.

رییس جمهور پیشین همچنان از همکاری‌های کشور ناروی در بخش‌های مختلف با مردم افغانستان ستایش نموده و خواستار تحکیم روابط میان دو کشور شد.