1 دالر 75.30  افغانی
1 یورو 79.20  افغانی
1000 روپیه پاکستانی 252  افغانی
1000 روپیه هندی 860  افغانی
1 ریال سعودی 18.60  افغانی
10000 ریال ایرانی 1.450  افغانی
1 پوند 93.20  افغانی
1 روبل روسی 1.3  افغانی
1 لیره ترکیه 2.650  افغانی
1 ین چینی 13  افغانی

دیدار سرپرست وزارت اقتصاد با روسای نهادهای ملل متحد و نهادهای کمک‌کننده در افغانستان

eqtsadee
09 May 2024

دین محمد حنیف، سرپرست وزارت اقتصاد با روسای نهادهای ملل متحد و نهادهای کمک‌کننده در افغانستان دیدار کرد.

بربنیاد خبرنامه وزارت اقتصاد، سرپرست این وزارت در این دیدار بر کمک‌های انکشافی این نهاد در افغانستان تاکید کرده‌است.

در خبرنامه آمده که این هیات هم از تداوم همکاری با تمام اداره‌های حکومتی اطمینان داده‌اند.