1 دالر 75.30  افغانی
1 یورو 79.20  افغانی
1000 روپیه پاکستانی 252  افغانی
1000 روپیه هندی 860  افغانی
1 ریال سعودی 18.60  افغانی
10000 ریال ایرانی 1.450  افغانی
1 پوند 93.20  افغانی
1 روبل روسی 1.3  افغانی
1 لیره ترکیه 2.650  افغانی
1 ین چینی 13  افغانی

دیدار سرپرست وزارت خارجه با سفیر جاپان در کابل

وزارت خارجه
14 May 2024

امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه می‌گوید، کابل در مورد برگزاری نشست آینده دوحه دیدگاه مثبت دارد؛ اما تعیین نماینده ویژه را یک راه حل بی‌نیاز می‌داند.

سرپرست وزارت خارجه در دیدار با سفیر جاپان در کابل همچنین گفته، به‌جای میکانیزم‌های جدید، لازم است که از طریق میکانیزم‌های دوجانبه موجود، روی تمام مسایل با حکومت افغانستان گفت‌وگو شود.

وزارت خارجه به نقل از سفیر چاپان نوشته که شرکت نماینده امارت اسلامی در نشست آینده دوحه مهم است و تاکید کرده  تعیین نماینده ویژه بدون موافقت امارت اسلامی واقع‌بینانه نیست.