1 دالر 90.85  افغانی
1 یورو 95  افغانی
1000 روپیه پاکستانی 461  افغانی
1000 روپیه هندی 1225  افغانی
1 ریال سعودی 23.70  افغانی
10000 ریال ایرانی 3.15  افغانی
1 پوند 115.30  افغانی
1 روبل روسی 1.3  افغانی
1 لیره ترکیه 6.65  افغانی
1 ین چینی 13  افغانی

دیدار ملاعبدالغنی برادر با بازرگانان افغان مقیم امارات متحده عربی

03
18 May 2022

ملاعبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رییس وزیران با بازرگانان افغان مقیم امارات متحده عربی دیدار کرد.

در این دیدار آقای برادر به بازرگانان اطمینان داده که امارت اسلامی زمینه را برای سرمایه‌گذاری در داخل کشور به آنان فراهم میسازد.

معاون اقتصادی رییس وزیران تاکید کرده که با روی کار آمدن امارت اسلامی، فساد در کشور ریشه‌کن شده و زمینه مناسب کاری مساعد گردیده است.