1 دالر 77.20  افغانی
1 یورو 93.30  افغانی
1000 روپیه پاکستانی 479  افغانی
1000 روپیه هندی 1045  افغانی
1 ریال سعودی 20.55  افغانی
10000 ریال ایرانی 3.65  افغانی
1 پوند 103.80  افغانی
1 روبل روسی 0.980  افغانی
1 لیره ترکیه 10  افغانی
1 ین چینی 11.10  افغانی

رحمانی: طرح همسان‌سازی معاشات خط سرخ مجلس برای تصویب بودجه است

رحمانی
13 Jan 2021

رییس مجلس نمانیده‌گان هشدار می‌دهد که طرح هم‌سان‌سازی معاشات کارمندان دولتی خط سرخ مجلس نماینده‌گان برای تصویب بودجه مالی سال ۱۴۰۰ است.

 

چگونه‌گی بحث توازن در بودجه مالی 1400 به مورد اختلافی میان قوه مقننه و مجرییه مبدل شده که با گذشت حدود دو هفته از رد نخستین پیش‌نویس سند بودجه، تاهنوز پابرجاست.

میررحمان رحمانی این سخنان را در نشست عمومی امروز (چهارشنبه، ۲۴ جدی)، مجلس نماینده‌گان بیان داشت که شامل سازی این طرح در سند بودجه سال آینده، خط سرخ مجلس برای تصویب این سند است.

او تأکید نمود تا زمانی‌که حکومت به خواست مأموران، آموزگاران، کارمندان پایین رتبه و سربازان برای یک‌سان سازی معاشات توجه نکند، مجلس نماینده‌گان بودجه سال مالی ۱۴۰۰ را تصویب نخواهد کرد.

رییس مجلس نماینده‌گان اظهار کرد که پیش‌نویس بودجه که پیش‌تر به ۱۷ مورد رد شده بود، دوباره از سوی وزارت مالیه به مجلس فرستاده شده است.

رحمانی از کمیسیون مالی و بودجه خواست تا پیش‌نویس دوم بودجه را با درنظرداشت یک‌سان‌سازی معاش کارمندان دولت بررسی و به واحدهایی که بدون‌ تصویب مجلس و خلاف قانون ایجاد شده، بودجه ندهد.

در نشست امروز مجلس، برخی قانون‌گذاران هم‌چنین گفته‌اند که حکومت تلاش دارد تا سند بودجه را بالای برخی اعضای پارلمان تحمیل کند.

طرح یکسان‌سازی معاش کارمندان دولتی پیش از این از سوی مجلس تصویب شد. اما وزارت مالیه گفته که حکومت تصمیم گرفته در سال آینده، هیچ تعییری در معاشات کارمندان به میان نیاید.

شمروزخان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه دراین باره گفت که طرح پیشنهاد شده یکسان‌سازی معاش کارمندان دولتی در بودجه از سوی مجلس نماینده‌گان، جایگاه قانونی ندارد.

وزارت مالیه دومین طرح پیش‌نویس سند بودجه مالی ۱۴۰۰ را با ازدیاد ۲۰ میلیارد افغانی، بار دیگر به مجلس برای تصویب فرستاد که با این مقدار، سقف بودجه مالی سال آینده به ۴۷۳ میلیارد افغانی می‌رسد،  ۳۱۱ میلیارد و ۱۹۹ میلیون آن بودجه عادی و ۱۶۱ میلیارد و ۸۴۲ میلیون دیگر بودجه انکشافی می‌باشد.