1 دالر 75.30  افغانی
1 یورو 79.20  افغانی
1000 روپیه پاکستانی 252  افغانی
1000 روپیه هندی 860  افغانی
1 ریال سعودی 18.60  افغانی
10000 ریال ایرانی 1.450  افغانی
1 پوند 93.20  افغانی
1 روبل روسی 1.3  افغانی
1 لیره ترکیه 2.650  افغانی
1 ین چینی 13  افغانی

خوشبینی کابل از توسعه روابط بازرگانی با کشورهای همسایه

GLTF5p1aUAAJrwb
17 Apr 2024

سرپرست وزارت صنعت و تجارت می‌گوید، روابط مناسب بازرگانی با کشورهای همسایه سبب شده که قیمت‌ها در داخل کشور به حالت خوب قرار داشته باشد.

نورالدین عزیزی، در دیدار با معاون سیاسی رییس وزیران همچنین افزوده که تولیدات افغانستان در کشورهای آسیای میانه، بازار خوب داشته و در سایر بازارها به هدف بازاریابی، نمایشگاه ها برگزار شده است.

معاون سیاسی رییس وزیران هم در این دیدار بر کیفیت بهتر تولیدات داخلی و توسعه هرچه بیشتر صنعت تاکید نموده است.