1 دالر 88.15  افغانی
1 یورو 92  افغانی
1000 روپیه پاکستانی 416  افغانی
1000 روپیه هندی 1225  افغانی
1 ریال سعودی 23.08  افغانی
10000 ریال ایرانی 2.88  افغانی
1 پوند 103  افغانی
1 روبل روسی 1.3  افغانی
1 لیره ترکیه 6.65  افغانی
1 ین چینی 13  افغانی

ساخت یک کتابخانه با هزینه شخصی یک بانو در بدخشان

55555
26 Sep 2022

یک بانو در ولایت بدخشان با هزینه شخصی یک کتابخانه ساخته است.

در حالی‌که نگرانی‌ها از کمرنگ شدن فعالیت‌های فرهنگی وجود دارد اما هستند جوانانی که در این راستا تلاش می‌ورزند.

گیتی فرهمند که در یکی از بیمارستان‌ها پزشک هست، به تازه‌گی کتابخانه‌یی را در فیض آباد بدخشان ساخته و فضای خوبی را برای مطالعه و تبادل افکار در این شهر ایجاد کرده.

بانو فرهمند می‌گوید که از دیر زمانی آرزوی فراهم ساختن زمینه مطالعه برای شهروندان را داشت.

ظاهران این اقدام بانو فرهمند سبب شده تا پای برخی جوانان و حتا کودکان بدخشی که علاقه به کتاب و مطالعه دارند را به این مرکز بکشاند.

رضا صدیقی یکی از همین جوانان است که برای مطالعه به اینجا آمده و گشایش این کتابخانه را در شرایط سخت اقتصادی یک گام بسیار ارزنده می‌داند.

از سوی هم معزالدین احمدی، رییس اطلاعات و فرهنگ بدخشان گشایش این کتابخانه را برای رشد فرهنگ مطالعه موثر می‌داند و وعده حمایت از این‌گونه فعالیت‌ها را می‌دهد.

پیش ازین برخی فرهنگ‌یان از کمرنگ شدن فرهنگ مطالعه در میان شهروندان به ویژه جوانان نگرانی کرده و بر تقویت این فرهنگ تاکید کرده‌اند.