1 دالر 75.30  افغانی
1 یورو 79.20  افغانی
1000 روپیه پاکستانی 252  افغانی
1000 روپیه هندی 860  افغانی
1 ریال سعودی 18.60  افغانی
10000 ریال ایرانی 1.450  افغانی
1 پوند 93.20  افغانی
1 روبل روسی 1.3  افغانی
1 لیره ترکیه 2.650  افغانی
1 ین چینی 13  افغانی

سازمان ملل ده میلیون دالر به به مهاجرین برگشت کننده از پاکستان اختصاص داد

140106171044403526051984-2
21 Nov 2023

مارتین گریفیتس معاون دبیرکل سازمان ملل از اختصاص ده میلیون دالر به مهاجرین برگشت کننده از پاکستان خبر داده است.

آقای گریفیتس در صفحه اکس خود نوشته که این پول برای تامین نیازهای اولیه بشردوستانه مهاجرین افغان که از پاکستان به کشورشان برگشته اند، هزینه می‌شود.