1 دالر 75.30  افغانی
1 یورو 79.20  افغانی
1000 روپیه پاکستانی 252  افغانی
1000 روپیه هندی 860  افغانی
1 ریال سعودی 18.60  افغانی
10000 ریال ایرانی 1.450  افغانی
1 پوند 93.20  افغانی
1 روبل روسی 1.3  افغانی
1 لیره ترکیه 2.650  افغانی
1 ین چینی 13  افغانی

سرمایه‌گذاری بیش از هشت میلیارد دالری روی معادن کشور

157017444
11 Jun 2024

هم‌اکنون بیش از هشت میلیارد دالر روی معادن بزرگ وکوچک در کشور سرمایه‌گذاری شده‌است.

وزارت معادن و پترولیم می‌گوید هم‌اکنون حدود هشت میلیارد دالر آمریکایی روی معادن بزرگ که در چند مرحله قابل اجرا می‌باشد و حدود ده میلیارد افغانی روی معادن کوچک در کشور سرمایه‌گذاری شده است .

این وزارت هم‌چنین می‌گوید درحال حاضر فرصت‌های خوب سرمایه‌گذاری روی معادن کشور فراهم شده و از شرکت‌های داخلی و خارجی نیز می‌خواهد در این بخش سرمایه‌گذاری کنند.

درهمین حال، شماری از آگاهان اقتصادی سرمایه‌گذاری روی معادن را برای بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش فقر موثر عنوان می‌کنند .

پیش از این نیز وزارت معادن و پترولیم پیوسته گفته که جلو استخراج غیرقانونی معادن در کشور گرفته شده و تمامی قراردادهای معادن، شفاف صورت گرفته است.