1 دالر 88.15  افغانی
1 یورو 92  افغانی
1000 روپیه پاکستانی 416  افغانی
1000 روپیه هندی 1225  افغانی
1 ریال سعودی 23.08  افغانی
10000 ریال ایرانی 2.88  افغانی
1 پوند 103  افغانی
1 روبل روسی 1.3  افغانی
1 لیره ترکیه 6.65  افغانی
1 ین چینی 13  افغانی

سفر هیأت امارت اسلامی به تهران

03
09 Jan 2022

وزارت خارجه ایران می‌گوید با هیات افغانستان در مورد همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور گفت‌وگو خواهد شد.

 

وزارت خارجه ایران بامداد امروز (یک‌شنبه، نزدهم جدی)، درباره سفر هیات بلندپایه امارت اسلامی به تهران جزییات را همه‌گانی ساخت.

تهران هدف این سفر را اقتصادی و تجارتی خوانده و گفته‌است مقام‌های ایرانی در دیدارهای شان با هیات امارت اسلامی، بر ضرورت و حفظ روابط اقتصادی و تجارتی میان دو کشور در راستای منافع مردم آن‌هم در شرابط فعلی تاکید خواهد کرد.

موضوعاتی چون همکاری‌های بانکی، بازارچه‌‌های مرزی، معدن، تجارت و همکاری‌های ورزشی مسایلی اند که بر بنیاد معلومات وزارت خارجه ایران، در این سفر روی آن توافقاتی انجام خواهد شد.

به باور برخی کارشناسان، حاشیه این دیدارهای بدون بحث‌های سیاسی نخواهد بود و تهران احتمالن دیدگاه‌های خود را پیرامون مسایل مختلف میان دو کشور، به‌ویژه در باره تشکیل حکومت فراگیر با هیات امارت شریک کند.

سیدعلی رضا محمودی، از آگاهان سیاسی دراین باره به تلویزیون آرزو گفت: “در بحث سیاسی هم احتمالا گفت‌وگوهای در حاشیه‌ی این نشست‌ها وجود داشته باشد. قطعن حضور چنین هیأتی از کابل در ایران چنین گفت‌وگوی را ایجاد کند.”

امارت اسلامی امیدوار است در این سفر به پیشرفت‌های در خصوص روابط دوجانبه سیاسی، اقتصادی و سرحدات دست یابد.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی درباره این سفر گفت: “روی مسایل ترانزیتی، اقتصادی، تجارتی، مشکلات در امتداد مرز و روابط سیاسی دو کشور بحث‌هایی صورت خواهد گرفت. امیدوار استیم دراین زمینه‌ها پیشرفت‌های صورت گیرد.”

بااین همه، در کنار امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه امارت اسلامی،‌ سرپرستان وزارت خانه‌های صنعت و تجارت، اقتصاد و معاونان چندین وزارت دیگر نیز در ترکیب هیات شامل هستند.