1 دالر 75.30  افغانی
1 یورو 79.20  افغانی
1000 روپیه پاکستانی 252  افغانی
1000 روپیه هندی 860  افغانی
1 ریال سعودی 18.60  افغانی
10000 ریال ایرانی 1.450  افغانی
1 پوند 93.20  افغانی
1 روبل روسی 1.3  افغانی
1 لیره ترکیه 2.650  افغانی
1 ین چینی 13  افغانی

سیزدهم فبروری برابر است با روز جهانی رادیو

radio
13 Feb 2024

سیزدهم فبروری برابر با روز جهانی رادیو است.

هم‌زمان با سیزدهم فبروری روز جهانی رادیو، این رسانه در میان شهروندان کشور محبوب است و شنونده‌گان زیادی دارد.

از سوی‌هم مسوولین وزارت اطلاعات و فرهنگ آمار می‌دهند که 280 شبکه رادیویی در سراسر کشور نشرات دارد.

حیات الله مهاجر فراهی، معین نشراتی این وزارت تاکید می‌کند که رادیو از چندین دهه بدینسو در تامین روابط و همبسته‌گی مردم کمک نموده است.

آقای فراهی می‌افزاید که  امارت اسلامی متعهد به حمایت و فراهم نمودن زمینه‌های توسعه نشرات رادیوها در کشور است.

از سوی‌هم؛ اتحادیه ملی ژورنالیستان آزاد افغانستان با ابراز خوش‌بینی از افزایش نشرات شبکه‌های رادیویی در کشور می‌گوید، تنها در یک سال پسین 24 شبکه تازه رادیویی آغاز به نشرات نموده است.

با این حال رییس یوناما هم به مناسبت روز جهانی رادیو، در پیامی این رسانه را منبع حیاتی خبر، آموزش و گفت‌وگوهای عامه در نزدیک به یک قرن دانسته است.