1 دالر 89.50  افغانی
1 یورو 102.70  افغانی
1000 روپیه پاکستانی 501  افغانی
1000 روپیه هندی 1100  افغانی
1 ریال سعودی 23.45  افغانی
10000 ریال ایرانی 3.25  افغانی
1 پوند 120  افغانی
1 روبل روسی 1.30  افغانی
1 لیره ترکیه 10.60  افغانی
1 ین چینی 13  افغانی

سیگر اتهام سرقت میلیون‌ها دالر از سوی اشرف‌غنی را بررسی می‌کند

جان سپکو
07 Oct 2021

بازرس‌ویژه ایالات متحده امریکا برای بازسازی افغانستان گفته که ادعاها در مورد اینکه اشرف‌غنی میلیون‌ها دالر را هنگام ترک افغانستان باخود برده‌است، بررسی می‌کند.

 

پس از حدود دو ماه فرار اشرف‌غنی از افغانستان، کمیته نظارت و اصلاحات دولت آمریکا از اداره بازرس ویژه برای بازسازی افغانستان خواسته تا اتهام دزدی ۱۶۹ میلیون دالر پول نقد توسط اشرف‌غنی را بررسی کند.

برخی قانون‌گذاران در نظام پیشین، مقام‌های برکنار شده و برخی سیاست‌گران بارها نزدیکان اشرف‌غنی را به اختلاس و دزدی خزانه دولت متهم ساخته بودند.

سیگر ظاهرا پرونده فساد مسوولان دوران حکومت غنی را نیز بررسی می‌کند.

جان ساپکو، بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان گفت: “ما هنوز آن‌را ثابت نکرده‌ایم. اما آن‌را تعقیب و بررسی می‌کنیم. کمیته نظارت و اصلاحات دولت از ما خواسته است که این موضوع را بررسی کنیم. اتهاماتی در این زمینه وجود دارد. نه تنها بالای غنی بلکه بالای مقام‌های ارشد در وزارت مالیه، بانک مرکزی و شمار دیگر وزارت خانه‌ها که با میلیون‌ها دالر رفتند.”

سپکو حکومت‌های آمریکا را از بهر تحمیل شیوه حکومت‌داری غربی و به قدرت رساندن سیاست‌گران فاسد در افغانستان انتقاد کرده‌است.

او گفته که این شیوه عامل حیف ومیل شدن میلیاردها دالر پول جامعه جهانی در افغانستان گردیده‌است.

بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان تصریح کرد: “حکومت آمریکا درباره ساختار سیاسی وفرهنگی افغانستان چیزی نمی‌دانست. آنها سیاست‌مداران فاسد را توانمند ساختند و مدل تکنوکرات غربی را بالای اداره های افغانستان تحمیل کردند و نیز حاکمیت قانون غربی را بالای یک کشور قبولاندند.”

هرچند پیش ازاین اشرف‌غنی دزدی پول‌ها را رد کرده‌، اما طالبان از ویدیوهای سخن زده‌اند که بیان‌گر انتقال پول توسط نزدیکان اشرف‌غنی است.

بااین حال، اقدام سیگر برای بررسی این دزدی در داخل افغانستان با استقبال روبه رو شده‌است.

فرهاد ابرار، آگاه روابط بین‌الملل ازاین تصمیم سیگر استقبال نمود. او اما گفت که در صورت ثابت شدن این ادعا، سیگر باید راه‌کارهای را برای برگشت پول‌های دزدی شده نیز پیشنهاد دهد.

بااین همه، مردم افغانستان هم انتظار دارند که جامعه جهانی در بررسی اتهام ۱۶۹ میلیون دالر از سوی اشرف‌غنی در کنار آنان باقی بماند و در برگشتاندن این پول تلاش کند.