1 دالر 75.30  افغانی
1 یورو 79.20  افغانی
1000 روپیه پاکستانی 252  افغانی
1000 روپیه هندی 860  افغانی
1 ریال سعودی 18.60  افغانی
10000 ریال ایرانی 1.450  افغانی
1 پوند 93.20  افغانی
1 روبل روسی 1.3  افغانی
1 لیره ترکیه 2.650  افغانی
1 ین چینی 13  افغانی

صادرات زعفران کشور به ارزش 35 میلیون دالر در یک سال گذشته

زعفران کندز
22 May 2024

در یک‌سال گذشته نزدیک به 30هزار کیلوگرام زعفران به ارزش بیش از 35 میلیون دالر به بیرون صادر شده است‌.

ساحل خان، باشنده ولسوالی پشتون زرغون هرات، حدود پانزده سال می‌شود مصروف کشت زعفران است.

می‌گوید کشت زعفران نسبت به سایر محصولات کشاورزی، زحمت کمتر و درآمد بیشتر دارد و ابراز امیدواری می‌کند که با افزایش بارندگی‌ها در سال جاری، حاصلات زعفران نیز بیشتر گردد.

شماری دیگر از کشاورزان هم برای افزایش میزان کشت و تولید زعفران، خواهان همکاری هرچه بیشتر حکومت اند.

از سوی‌هم مسوولین ریاست زراعت هرات می‌گویند، در سال روان خورشیدی، هفت‌هزار و پنجصد هکتار زمین زعفران کشت شده است.

مسوولین اتحادیه زعفران کشور هم می‌گویند در سال پار، حدود 35 تُن زعفران در سطح کشور تولید شده است.

رییس این اتحادیه تاکید می‌کند که در سال گذشته، نزدیک به 30هزار کیلوگرام زعفران به ارزش بیش از 35 میلیون دالر به بیرون صادر شده است.

زعفران افغانستان که از کیفیت خوبی برخوردار است، بازار خوب جهانی نیز دارد و هزاران تن در کشت و تولید آن در کشور مصروف کار اند.