1 دالر 77.60  افغانی
1 یورو 93.70  افغانی
1000 روپیه پاکستانی 484  افغانی
1000 روپیه هندی 1060  افغانی
1 ریال سعودی 20.60  افغانی
10000 ریال ایرانی 3.35  افغانی
1 پوند 108.50  افغانی
1 روبل روسی 1  افغانی
1 لیره ترکیه 10.50  افغانی
1 ین چینی 11.20  افغانی

پایان اعتصاب کاری صرافان در کشور

151756955_3704221709654044_5591887336189145520_n
22 Feb 2021

صرافان کشور در دیدار با رییس جمهورغنی به اعتصاب کاری شان پایان داده‌اند.

رییس جمهور غنی از دادستانی کل خواسته که هرچه زودتر به مشکل صرافان در قسمت انتقال پول رسیدگی کند.

در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری آمده،آقای غنی شام روز گذشته (3حوت) با رییس و اعضای شورای سرتاسری صرافان کشور دیدار کرده و روی  مشکلات و خواست‌های آنها بحث نموده‌است.

آقای غنی در این دیدارگفته که جواز های انفرادی صرافان تمدید شده و اخذ جوازهای انفرادی و شرکتی نیزاختیاری گردد وی همچنان تاکید کرد که در ظرف یک هفته به مشکلات صرافان رسید‌گی می‌کند.

بربنیاد خبرنامه ارگ ریاست جمهوری،میر افغان صافی، رییس شورای سراسری صرافان گفته که از امروز اعتصاب صرافان پایان میابد و مارکیت‌های صرافی در تمام افغانستان باز خواهند شد.

اعتصاب کاری صرافان کشور دراعتراض به تصمیم بانک مرکزی در مورد «شرکت‌سازی» صرافی‌ها و مراکز تبادله از هژدهم دلو سال جاری در برابر سرای شهزاده، مرکز تبادله اسعار در کابل آغاز شد و در تمام ولایت‌های کشور ادامه یافت.