1 دالر 90.85  افغانی
1 یورو 95  افغانی
1000 روپیه پاکستانی 461  افغانی
1000 روپیه هندی 1225  افغانی
1 ریال سعودی 23.70  افغانی
10000 ریال ایرانی 3.15  افغانی
1 پوند 115.30  افغانی
1 روبل روسی 1.3  افغانی
1 لیره ترکیه 6.65  افغانی
1 ین چینی 13  افغانی

قانون جدید دریافت جواز صرافی؛ صرافان اعتصاب کاری کردند

شهزاده سرای
15 May 2022

اتحادیه صرافان درپی افزایش قیمت جواز صرافی‌ها و شرکت‌های خدمات پولی از سوی بانک مرکزی دست به اعتصاب کاری زد.

 

شماری از صرافان سرای شهزاده، بزرگ‌ترین بازار تبادله ارزها در افغانستان امروز (یک‌شنبه، بیست پنجم ثور)، در واکنش به افزایش بهای قیمت جواز صرافی‌ها دست به اعتصاب کاری زده‌اند.

اتحادیه صرافان سرای شهزاده‌ی کابل می‌گوید صرافان توانایی پرداخت قیمت جواز براساس طرح جدید بانک مرکزی را ندارند.

عبدالرحمان زیرک، سخنگوی اتحادیه صرافان به رسانه‌های گفت که این اعتصاب کاری از امروز (یکشنبه) آغاز شد و تا زمانی‌که به خواست‌های صرافان رسیده‌گی نشود، ادامه خواهد یافت.

به گفته‌ی او، براساس شرایط جدید بانک مرکزی، صرافان باید برای اخذ جواز مبلغ پنج میلیون افغانی به گونه‌ی ضمانت به بانک مرکزی افغانستان بسپارند که صرافان توانایی گرفتن جواز صرافی با چنین شرایط را ندارند.

آقای زیرک افزود: “شرایط جواز نو این است که پنج میلیون افغانی به‌طور ضمانت در بانک مرکزی تحویل می‌شود و ۵۰ میلیون افغانی برای سرمایه‌ی کار و بار وجود داشته باشد.”

درهمین حال بانک مرکزی توقف فعالیت برخی از صرافی‌ها و شرکت‌های خدمات پولی را ناشی از مشکلات شخصی صرافان خوانده‌است.

صابر مومند سخنگوی بانک مرکزی افغانستان به رسانه‌ها گفت که این بانک مصمم به فعالیت تمامی صرافی‌ها و خدمات پولی در چارچوب قانون است.

به گفته‌ی او، در حال حاضر فعالیت صرافی‌ها و خدمات پولی در کشور که جواز کاری دارند، ادامه دارد.

گفتنی‌است، همزمان با مسدود شدن اعتصاب کاری اتحادیه صرافان، ارزش دالر در برابر پول افغانی افزایش یافته و امروز یک دالر آمریکایی به ۹۰ افغانی تبادله شده‌است.