1 دالر 75.30  افغانی
1 یورو 79.20  افغانی
1000 روپیه پاکستانی 252  افغانی
1000 روپیه هندی 860  افغانی
1 ریال سعودی 18.60  افغانی
10000 ریال ایرانی 1.450  افغانی
1 پوند 93.20  افغانی
1 روبل روسی 1.3  افغانی
1 لیره ترکیه 2.650  افغانی
1 ین چینی 13  افغانی

قمی: ایران برای تقویت ثبات افغانستان و منطقه طرح گروه تماس منطقه‌یی را پیشنهاد نمود

یسییسی
11 Feb 2024

نماینده ایران برای افغانستان هدف تشکیل گروه تماس منطقه‌یی را همکاری با کابل برای ثبات امنیتی، سیاسی و بهبود وضعیت اقتصادی خواند.

 

حسن کاظمی قمی، نماینده‌ی ویژه ایران برای افغانستان در سخنانی به مناسبت 45مین سالروز پیروزی انقلاب ایران گفت، تهران به هدف تقویت ثبات در افغانستان و منطقه، طرح تأسیس گروه تماس منطقه‌یی را پییشنهاد نمود که چندی پیش، نخستین نشست آن در کابل برگزار شد.

آقای قمی افزود: “هدف اولیه این ایده و تشکیل گروه تماس همکاری با حاکمان کنونی برای کمک به آن‌ها به ثبات امنیتی، سیاسی و بهبود وضعیت اقتصادی و زمینه سازی آغاز سازندگی منبحث از ابتکارات منطقه‌ای است.”

او هم‌چنین از جامعه جهانی خواست برای پیشرفت و اقتصاد افغانستان، نقش ایفا کنند.

نماینده‌ی ویژه ایران برای افغانستان اذعان داشت: “از جامعه جهانی به‌ویژه کسانی‌که مسبب وضعیت کنونی افغانستان هستند انتظار می‌رود از سیاست‌های گذشته خود عدول کرده و در رشد پیشرفت و اقتصاد نقش ایفا کنند.”

شیرعباس استانکزی، معین سیاسی وزارت خارجه امارت اسلامی هم دراین برنامه گفت روابط تهران کابل در دونیم سال گذشته گواه توسعه در بخش‌های سیاسی، اقتصادی، فراهنگی و علمی بوده است.

آقای استانکزی هم‌چنین گفت دو کشور باید با نگاه برد برد با هم‌دیگر تعامل داشته باشند.

او گفت: “افغانستان و ایران براساس اصل حسن‌نیت و هم‌جواری به‌سوی اعتمادسازی متقابل حرکت نموده و به این نگرش رسیده که بایست برای دست‌یابی و اصول منافع مردم دو کشور با نگاه برد برد با هم تعامل داشته باشند.”

معین سیاسی وزارت خارجه تأکید کرد که کابل خواهان گسترش روابط با کشورهای همسایه از جمله ایران است و به تداوم و تعمیق این روابط در بخش‌های مختلف تاکید دارد.”

این اظهارات درحالی مطرح می‌شود که پیش ازاین، برخی کشورهای همسایه و منطقه پیوسته بر اقدامات مشترک به هدف رسیده‌گی به چالش‌های منطقه‌‍یی و مشارکت افغانستان در پروژه‌های منطقه‌‍یی تأکید کرده‌اند.