1 دالر 78.70  افغانی
1 یورو 94.65  افغانی
1000 روپیه پاکستانی 496  افغانی
1000 روپیه هندی 1060  افغانی
1 ریال سعودی 20.80  افغانی
10000 ریال ایرانی 3.35  افغانی
1 پوند 109.10  افغانی
1 روبل روسی 1  افغانی
1 لیره ترکیه 9.60  افغانی
1 ین چینی 11.60  افغانی

مارشال دوستم در خط نخست نبرد در جوزجان

QQQQQQQQ
06 Jun 2021

مارشال عبدالرشید دوستم که از بهر مشوره دهی به نیروهای امنیتی در خط جنگ به ولسوالی‌های چهارگانه آقچه رفته یکباردیگر به سرکوب جنگجویان طالبان تاکید می‌ورزد.

مارشال دوستم می‌گوید جنگجویان طالب پس از اسیر گرفتن نیروهای امنیتی آنان را به قتل می‌رسانند از این رو نیروهای امنیتی آنان را دقیق هدف قرار داده و از پا در آوردند.

در همین حال والی جوزجان می‌گوید ساحات مختلف در مسیر جوزجان – مزارشریف از وجود طالبان پاکسازی شده و تا روزهای آینده مسیر ولسوالی آقچه نیز به روی ترافیک باز خواهد شد.

از دو هفته بدینسو مسیر جوزجان – مزارشریف گواه درگیری‌ها بود و در این مدت چندین پاسگاه نیروهای امنیتی نیز به دست طالبان سقوط کرده است.