1 دالر 80.20  افغانی
1 یورو 93.80  افغانی
1000 روپیه پاکستانی 491  افغانی
1000 روپیه هندی 1090  افغانی
1 ریال سعودی 21.05  افغانی
10000 ریال ایرانی 3.25  افغانی
1 پوند 108.20  افغانی
1 روبل روسی 1.06  افغانی
1 لیره ترکیه 9.70  افغانی
1 ین چینی 11.80  افغانی

مجلس نماینده‌گان؛ دو عضو مجلس در نشست عمومی با هم درگیر شدند

مجلس نمایندگان
28 Oct 2020

درگیری زمانی صورت گرفت که رییس مجلس نمایندگان به کمیسیون بازرس داخلی مجلس، دستور داد که معرفی مقام‌های محلی هرات به دادستانی کُل را بررسی نماید.

 

نشست عمومی امروز (چهارشنبه، هفتم عقرب) مجلس نماینده‌گان با تنش لفظی و برخورد فزیکی دو عضو این مجلس همراه بود.

درگیری زمانی صورت می‌گیرد که رییس مجلس نمایندگان به کمیسیون بازرسی داخلی مجلس، دستور داد که معرفی ۲۱ مقام و مسوول محلی هرات را که از بهر استفاده نادرست از پول کرونا به دادستانی معرفی شده‌اند، بررسی نماید.

رییس مجلس به درخواست نماینده‌گان هرات دستور تشکیل هیأتی را برای بررسی این موضوع داد، اما کمیسیون صحت مجلس این بررسی را از صلاحیت خود دانست و ادامه این موضوع، به درگیری فزیکی میان یارباز حمیدی، رییس کمیسیون صحت و شاپور حسین‌زوی عضو کمیسیون بازرسی داخلی مجلس انجامید.

رمضان بشردوست، عضو مجلس نماینده‌گان با انتقاد از برخورد فزیکی امروز در مجلس، از هیأت اداری خواست که اصول داخلی پارلمان را در مورد این نماینده‌گان تطبیق نماید.

در این نشست؛ معرفی خوشحال سادات رییس تصدی محافظت عامه وزارت داخله از سوی کمیسیون امنیت داخلی مجلس به دادستانی کُل نیز جنجالی شد.

شماری از قانون‌گذاران، این اقدام را قانونی و برخی هم غیرقانونی می‌گفتند. 

عزیز رفیعی، رییس مجتمع جامعه مدنی افغانستان با انتقاد از شیوه برگزاری جلسات مجلس نماینده‌گان گفت که تااکنون هیچ نوع نظم‌اداری در افغانستان، به‌خاطر تشریح سلسله مراتب و مسوولیت‌های کاری به صورت دقیق مطرح نشده‌است.

در این میان، سبحان مصباح آگاه مسایل حقوقی به تلویزیون آرزو گفت؛ در شرایطی‌که شهروندان با ده‌ها مشکل مواجه اند، چنین عملکرد مجلس نشان دهنده‌ی بی‌اعتنایی به مشکلات مردم می‌باشد.

درگیری فزیکی در شورای ملی افغانستان بی‌پیشینه نیست، اما ادامه این وضعیت شهروندان را نسبت به عمل‌کرد قوه قانون‌گذار نگران ساخته است.