1 دالر 88.15  افغانی
1 یورو 92  افغانی
1000 روپیه پاکستانی 416  افغانی
1000 روپیه هندی 1225  افغانی
1 ریال سعودی 23.08  افغانی
10000 ریال ایرانی 2.88  افغانی
1 پوند 103  افغانی
1 روبل روسی 1.3  افغانی
1 لیره ترکیه 6.65  افغانی
1 ین چینی 13  افغانی

نمایشگاه عکس‌ با پیام حمایت از صلح

aaaaa
17 Jul 2021

برخی عکاسان در هرات نمایشگاهی را به هدف حمایت از روند صلح راه اندازی کرده‌اند.

برگزار کننده‌گان می‌گویند در این نمایشگاه اثر 60 عکاس از سراسر کشور به نمایش گذاشته شده و هدف‌ آن حمایت از صلح و امید دادن به فردای بهتر به شهروندان عنوان شده است.

اشتراک کننده‌گان نیز بدین باورند که خبرنگاران و عکاسان می‌توانند به خوبی پیام صلح و نگرانی شهروندان را از وضعیت کنونی بیان کنند.

افزایش خشونت‌ها و تشدید درگیری‌ها در کشور شهروندان‌را سخت نگران ساخته. باورها براین است که راه اندازی برنامه‌های فرهنگی و هنری می‌تواند تاحدی این نگرانی‌ها را کاهش دهد.