1 دالر 76.80  افغانی
1 یورو 90.20  افغانی
1000 روپیه پاکستانی 476  افغانی
1000 روپیه هندی 1045  افغانی
1 ریال سعودی 20.35  افغانی
10000 ریال ایرانی 2.95  افغانی
1 پوند 99.20  افغانی
1 روبل روسی 0.98  افغانی
1 لیره ترکیه 9.80  افغانی
1 ین چینی 11  افغانی

نمایش‌گاه نقاشی خیابانی بانوان در بلخ

نقاشی
26 Sep 2020

بانوان نقاش می‌گویند که هدف از راه اندازی این نمایش‌گاه، همه‌گانی کردن خواست شان برای تأمین صلح در کشور است.

 

شماری از بانوان در بلخ، امروز (شنبه، پنجم میزان)، نمایش‌گاه نقاشی خیابانی را زیر نام “هفت شهر عشق” در شهر مزارشریف راه اندازی کردند.

این بانوان نقاش می‌گویند با به نمایش گذاشتن اثرهای هنری خود، می‌خواهند پیام صلح‌خواهی داشته باشند.

حفیظه محمدی یکی از نقاشان شرکت کننده دراین برنامه گفت که آن‌ها از جنگ خسته شده‌اند و از طرف‌های مذاکره‌کننده صلح در دوحه می‌خواهد حقوق و آزادی‌های زنان را در اولویت گفتگوها قرار دهند.

او گفت که دراین نمایش‌گاه بیش از پنجاه اثر به نمایش گذاشته شده که بیشتر آن پیام‌های صلح دارد.

حبیبه یوسفی یکی دیگر از نقاش‌ها گفت که هدف ازاین برنامه، نشان دادن خواست زنان برای تأمین صلح در کشور می‌باشد.

اشتراک کننده‌ها دراین برنامه تأکید دارند که از طریق هنر می‌خواهند نفرت شهروندان را نسبت به جنگ به تصویر کشده و ندای آرامی بلند کنند.

هم‌زمان بااین؛ شماری از بانوان ورزشکار در بلخ به هدف آمدن صلح در کشور مسابقات باولینگ راه‌اندازی کردند.

فضیله حورزاد، یکی از ورزش‌کاران شرکت کننده دراین مسابقات به تلویزیون آرزو گفت؛ در مذاکرات صلح نباید حقوق و دست‌آوردهای زنان نادیده گرفته شود، چون زنان در نزده سال گذشته زنان هم قربانی داده‌اند و هم پیش‌رفت داشته‌اند.

در سال‌های پسین، مشارکت بانوان در بخش‌های سیاسی و اجتماعی پر رنگ بوده، اما اکنون با آغاز مذاکرات در دوحه، بانوان نگران حفظ حقوق و حضور شان در اجتماع اند.