1 دالر 75.30  افغانی
1 یورو 79.20  افغانی
1000 روپیه پاکستانی 252  افغانی
1000 روپیه هندی 860  افغانی
1 ریال سعودی 18.60  افغانی
10000 ریال ایرانی 1.450  افغانی
1 پوند 93.20  افغانی
1 روبل روسی 1.3  افغانی
1 لیره ترکیه 2.650  افغانی
1 ین چینی 13  افغانی

نماینده روسیه در ملل متحد: هیچ گزینه‌ی به‌جز تعامل با مقام‌های کنونی حکومت سرپرست افغانستان وجود ندارد

22222222
21 Feb 2024

واسیلی نبنزیا، نماینده روسیه در ملل متحد می‌گوید هیچ گزینه‌ی به‌جز تعامل با مقام‌های کنونی حکومت سرپرست افغانستان وجود ندارد.

نماینده دایم روسیه در شورای امنیت ملل متحد، دراین نشست خبری از داشتن موضع مشترک مسکو با دیگر اعضای شورای امنیت در خصوص حقوق زنان و دختران در افغانستان، خبر می‌دهد.

واسیلی نبنزیا اما می‌گوید “هیچ گزینه‌ای به جز اینکه به صورت عمل‌گرا با مقام‌های فعلی افغانستان وارد تعامل شویم نداریم، با کسانی که تا هنوز همچون دیگران به رسمیت نشناخته ایم. اما واقعیت این است با کسانی در حال حاضر افغانستان را اداره می‌کنند، باید تعامل کنیم.”

نماینده روسیه در ملل متحد هم‌چنین بر رسیده‌گی به مسایل افغانستان تأکید می‌کند.

درهمین حال، رییس دفتر سیاسی امارت اسلامی در قطر در مصاحبه با یک شبکه خارجی، تعیین نماینده جدید برای افغانستان از سوی ملل متحد را پرسش‌برانگیز می‌داند.

سهیل شاهین تأکید می‌کند احتمالا نماینده جدید، برخی تصامیم خود را بالای افغانستان تحمیل کند. “این پرسش مطرح است که چه نیازی به نماینده ویژه است، در حالی‌که اوضاع متفاوت است؟ موضوع دیگر این است که دراین شک و شبه‌ای وجود دارد که نماینده ویژه ممکن بعضی از تصامیم خود را بالای افغانستان تحمیل کند.”

این درحالیست که پیش ازین نیز مقام‌های امارت اسلامی گفته‌اند، در موجودیت یوناما تعیین نماینده جدید از سوی ملل متحد غیر ضروری است.