1 دالر 75.80  افغانی
1 یورو 84.50  افغانی
1000 روپیه پاکستانی 242  افغانی
1000 روپیه هندی 1000  افغانی
1 ریال سعودی 21  افغانی
10000 ریال ایرانی 1.550  افغانی
1 پوند 101.20  افغانی
1 روبل روسی 1.3  افغانی
1 لیره ترکیه 2.950  افغانی
1 ین چینی   افغانی

نگرانی بانک جهانی از بحران بشری در افغانستان

بانگ
23 Nov 2022

بانک جهانی در یک سروی تازه، از بحران بشری در افغانستان نگرانی کرده است.

در سروی این بانک آمده، که دو سوم خانواده‌ها به سختی می‌توانند نیازهای اولیه غذایی و غیرغذایی شان را فراهم کنند.

افزایش قیمت مواد غذایی و اثرات مداوم خشکسالی سال گذشته، از دلایل اصلی محدودیت دسترسی به مواد غذایی به شمار می‌رود.