1 دالر 75.30  افغانی
1 یورو 79.20  افغانی
1000 روپیه پاکستانی 252  افغانی
1000 روپیه هندی 860  افغانی
1 ریال سعودی 18.60  افغانی
10000 ریال ایرانی 1.450  افغانی
1 پوند 93.20  افغانی
1 روبل روسی 1.3  افغانی
1 لیره ترکیه 2.650  افغانی
1 ین چینی 13  افغانی

نگرانی برنامه جهانی غذا نسبت به شرایط وخیم برگشت کننده‌گان اجباری از پاکستان

مهاجرین
21 Nov 2023

مدیر برنامه جهانی غذا در افغانستان می‌گوید در آستانه‌ی رسیدن زمستان، برگشت کننده‌گان غذا و سرپناه در اختیار ندارند و از سویی هم، بودجه مالی این سازمان به سرعت درحال ختم شدن است.

 

هیسائو وی‌لی، مدیر برنامه جهانی غذا در افغانستان نسبت به شرایط وخیم برگشت کننده‌گان ابراز نگرانی کرده‌است.

خانم وی‌لی که از وضعیت برگشت کننده‌گان اجباری از پاکستان در مرز مشترک دو کشور دیدن کرده، تأکید نمود با توجه به زمستان پیشرو، برگشت کننده‌گان غذایی کافی و سرپناه در اختیار ندارند.

این سازمان هم‌چنین گفته که منابع مالی اش در حال ختم شدن است و برای کمک به یک میلیون نفر به 16 میلیون دالر نیاز دارد.

مدیر برنامه جهانی غذا در افغانستان تصریح نمود: “برنامه جهانی غذا به ارایه کمک‌های غذایی و نقدی خود ادامه می‌دهد و در چند هفته اخیر، بیش از 200 هزار نفر را پشتیبانی کرده است. اما با سرعت بودجه مالی ما در حال ختم شدن است. برای کمک به یک میلیون نفر و احیای زندگی شان، به 16میلیون دالر نیاز داریم.”

بربنیاد آمار ملل متحد، از اواسط سپتمبر امسال تااکنون، بیش از 300 هزار مهاجر افغان، از پاکستان به افغانستان برگشته‌اند.

مارتین گرفیتیس، معاون دبیرکل سازمان ملل در امور کمک‌های اضطراری بشردوستانه در برگه‌ی ایکس خود هم‌چنین از اختصاص ده میلیون دالر از صندوق اضطراری سازمان ملل برای کمک به برگشت کننده‌گان و فراهم کردن نیازهای اولیه‌ی آن‌ها خبر داده‌است.

درهمین حال، امارت اسلامی می‌گوید نهادها باید کمک‌های خود به نیازمندان در افغانستان را در تبانی با نهادهای حکومتی تنظیم نمایند.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی به تلویزیون آرزو دراین باره گفت: “اگر نهادها می‌خواهند به نیازمندان رسیده‌گی کنند باید در هم‌آهنگی با نهادهای حکومتی کمک‌های خود را تنظیم کنند تا به گونه‌ی شفاف و خوب به مستحقین برسد تا این وضعیت مدیریت خوب شود.”

حدود سه هفته از عملیات اخراج اجباری مهاجرین افغان از پاکستان می‌گذرد. امارت اسلامی پیش ازاین از تلاش‌ها برای رسیدگی به مشکلات برگشت کننده‌های اجباری خبر داده است.