1 دالر 90.85  افغانی
1 یورو 95  افغانی
1000 روپیه پاکستانی 461  افغانی
1000 روپیه هندی 1225  افغانی
1 ریال سعودی 23.70  افغانی
10000 ریال ایرانی 3.15  افغانی
1 پوند 115.30  افغانی
1 روبل روسی 1.3  افغانی
1 لیره ترکیه 6.65  افغانی
1 ین چینی 13  افغانی

هدایت امین ارسلا وزیر مالیه در نظام پیشین به کابل برگشت

بببببب
23 Jun 2022

کمیسیون تماس با شخصیت‌ها از بازگشت هدایت امین ارسلا، وزیر مالیه در حکومت پیشین خبر داد.

احمدالله وثیق، سخنگوی این کمیسیون در تویترش نوشته که شماری زیادی از شخصیت‌های دیگر با کمیسیون دعوت تماس گرفته و به‌زودی وارد کشور خواهند شد.

در هفته‌های اخیر، شماری از چهره و مقام‌های حکومت پیشین به دعوت این کمیسیون به کشور بازگشته‌اند.