1 دالر 103.60  افغانی
1 یورو 115.50  افغانی
1000 روپیه پاکستانی 546  افغانی
1000 روپیه هندی 1160  افغانی
1 ریال سعودی 25.50  افغانی
10000 ریال ایرانی 3.35  افغانی
1 پوند 130  افغانی
1 روبل روسی 1.3  افغانی
1 لیره ترکیه 8.00  افغانی
1 ین چینی 13  افغانی

هشدار شرکت برشنا به بدهکاران این نهاد

7307485_0_76_1000_642_1920x0_80_0_0_e778dd32bb04dc3d8c7ae0a04e8fbd30
11 Jan 2022

شرکت برشنا به مقروضین هشدار داده که در صورت نپرداختن صرفیه‌های برق شان طبق فیصله کابینه اقدام خواهد کرد.

این شرکت اعلام کرد که برای پرداخت صرفیه برق سیاسیون، زورمندان و مقام‌های پیشین یک ماه فرصت داده شده بود که اگر تا ختم این فرصت باقی‌داری‌های‌شان را نپردازند، در قبال آنان مطابق فیصله کابینه تصمیم گرفته خواهد شد.

این شرکت از این سیاسیون، زورمندان و مقام‌های حکومت پیشین که از صرفیۀ برق بدهکار اند، نام نبرده، اما افزوده که این مشترکین، میلیون‌ها افغانی از درک صرفیۀ برق خانه‌ها و دفاتر شخصی شان قرضدار اند.

پیش از این کابینه فیصله کرده بود که اگر درمهلت داده شده مقروضین برشنا پول خود را پرداخت نکنند، جایدادهای آنان  به فروش رسیده و پول آن به برشنا تادیه می‌گردد.