1 دالر 75.30  افغانی
1 یورو 79.20  افغانی
1000 روپیه پاکستانی 252  افغانی
1000 روپیه هندی 860  افغانی
1 ریال سعودی 18.60  افغانی
10000 ریال ایرانی 1.450  افغانی
1 پوند 93.20  افغانی
1 روبل روسی 1.3  افغانی
1 لیره ترکیه 2.650  افغانی
1 ین چینی 13  افغانی

هشدار کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهنده‌گان، از پیامد اخراج مهاجرین افغان از پاکستان

مهاجرین-افغانستان
18 Nov 2023

کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهنده‌گان، از پیامد اخراج مهاجرین افغان از پاکستان هشدار داده است.

این نهاد در گزارشی گفته که اخراج مهاجرین افغان هم‌زمان با نزدیک شدن زمستان، بحران بشری در افغانستان را عمیق‌تر خواهد کرد.

در این گزارش آمده که اکثر برگشت کننده‌ها، بدون شغل و خانه هستند. امارت اسلامی پیشین گفته که براساس امکانات، به مشکلات برگشت کننده‌ها رسیدگی می‌کند.