1 دالر 76.80  افغانی
1 یورو 87.70  افغانی
1000 روپیه پاکستانی 457  افغانی
1000 روپیه هندی 1080  افغانی
1 ریال سعودی 19.95  افغانی
10000 ریال ایرانی 3.40  افغانی
1 پوند 95.50  افغانی
1 روبل روسی 1.10  افغانی
1 لیره ترکیه 11  افغانی
1 ین چینی 10.70  افغانی

وزارت مالیه در انتظار تصویب سند تعدیل بودجه از سوی قانون‌گذاران

مجلس
28 May 2020

وزارت مالیه از آن‌چه تاخیر ۲۳ روزه در تصویب بازنگری بودجه‌ی مالی به منظور مبارزه با ویروس کرونا از سوی مجلس نماینده‌گان می‌خواند، نگران کندی کار در پیکار با ویروس کرونا شده‌است.

شمروز خان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه گفت: “تاریخ ۱۵ ثور تعدیلات بودجوی برای مبارزه با ویروس کرونا به مجلس نماینده‌گان افغانستان از طرف وزارت مالیه روان شده است. این طرح هنوز از طرف مجلس نماینده‌گان تصویب نشده است.”

او از مجلس نماینده‌گان خواسته که تا با درک حساسیت وقت، طرح تعدیل بودجه را به هدف مبارزه با ویروس کرونا هرچه زودتر تصویب کند.

درهمین حال کمیسیون مالی و بودجه می‌گوید که بحث و نشست‌های مشترک روی طرح بازنگری بودجه جریان دارد و انتظار می‌رود هفته پیش رو، تصمیم نهایی دراین خصوص گرفته شود.

اما برداشتن برخی گام‌ها برای پیکار با این ویروس پیش از تعدیل بودجه از سوی قانون‌گذاران، احتمال رد این سند را بیشتر کرده‌است.

سیدعظیم کبرزانی، معاون کمیسیون مالی و بودجه مجلس نماینده‌گان به تلویزیون آرزو گفت: برنامه توزیع نان خشک، ساختن بندهای کوچک در کابل، انتقال مبالغ هنگفتی بودجه به واحد عملیاتی از تخطی‌های شمرده می‌شود که پیش از آغاز کار روی طرح بازنگری بودجه در پارلمان از سوی حکومت انجام شده‌است. این مورد احتمال رد سند تعدیل بودجه را بیشتر ساخته‌است.

بااین حال، شماری از آگاهان پیامدهای عدم تصویب طرح بازنگری بودجه سال مالی از سوی مجلس نمایندگان را ناگوار می‌داند.

ایرج فقیری یکی از آگاهان مسایل اقتصادی دراین باره اظهار داشت که؛ عدم تصویب سند بازنگری بودجه باعث ناکارآمد شدن پروژه‌های ملی، افزایش فقر و بیکاری، بوجود آمدن اقتصاد نامشروع و ایجاد بستری برای مافیا خواهد شد.

بااین همه، بسته بازنگری بودجه‌ی سال مالی تایید شده از سوی کابینه نزدیک به ۹۰ میلیارد افغانی می‌باشد که ۲۹ میلیارد آن از تعدیلات داخلی بودجه مالی و متباقی را نهادها و کشورهای تمویل کننده افغانستان تشیکل داده، که سقف بودجه را از ۴۲۸ میلیارد افغانی به ۴۴۹ میلیارد افغانی افزایش می‌دهد.  این پول جهت مصرف در بخش صحت، زیربنا، تجهیزات بهداشتی، مصؤنیت اجتماعی، حمایت از مردم و وضعیت اضطراری، در نظر گرفته شده‌است.