1 دالر 75.30  افغانی
1 یورو 79.20  افغانی
1000 روپیه پاکستانی 252  افغانی
1000 روپیه هندی 860  افغانی
1 ریال سعودی 18.60  افغانی
10000 ریال ایرانی 1.450  افغانی
1 پوند 93.20  افغانی
1 روبل روسی 1.3  افغانی
1 لیره ترکیه 2.650  افغانی
1 ین چینی 13  افغانی

گشایش بخش مراقبت‌های جدی بیمارستان استقلال کابل

FxYs_caaIAANULe
31 May 2023

بخش مراقبت‌های جدی بیمارستان استقلال کابل گشایش یافت.

وزاردت صحت‌عامه می‌گوید، این بخش با داشتن دوازده بستر، مجهز با تمامی تجهیزات طبی است و به گونه معیاری ساخته شده است.

وزارت صحت‌عامه، ایجاد این بخش را یک گام مهم در راستای بهبود عرضه خدمات صحی عنوان نموده و بر افزایش مرکزهای صحی در ساحات دور دست کشور تاکید می‌کند.